คำถามที่พบบ่อย

ทุกข้อสงสัยเรามีคำตอบ

การเลือกขนาดรถเครนที่เหมาะสมต้องพิจารณาอย่างไร

ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่จะยก น้ำหนักและสภาพการทำงานหน้างาน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดแล้วจึงสามารถคำนวนหาขนาดเครนที่เหมาะสมได้

คิดราคาอย่างไร

บริษัทมีเรทราคามาตรฐานที่ให้บริการ นอกจากนั้นยังพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนวัน สถานที่ และประเภทของงานยก

มีบริการการประเมินสภาพการทำงานหน้างานหรือไม่

ทางบริษัทฯ สามารถจัดนัดหมายให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีความชำนาญในการประเมินสภาพหน้างานเข้าไปยังบริเวณที่ต้องการได้

มีครื่องจักรชนิดใดที่สามารถให้บริการได้บ้าง

บริษัทฯ มีบริการรถเครนขนาด 10-220 ตัน รถบรรทุกติดเครน (รถเฮี๊ยบ) 5 ตัน และรถเทรลเลอร์

คนขับผ่านการฝึกอบรมหรือมีความเชี่ยวชาญมากเพียงใด

คนขับรถของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรม Crane Controller มีประสบการณ์และมีความชำนาญในงานยกแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดคนขับรถให้เหมาะกับประเภทงานของลูกค้า

รถเครนมี ปจ. 2 หรือไม่

รถประเภทต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านการตรวจสภาพและมีใบ ปจ.2 ทุกคัน

สามารถขยาย credit term ให้นานขึ้นได้หรือไม่

ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยใช้บริการ ต้องโอนชำระเงินก่อนการทำงาน หากใช้บริการหลายครั้งและมีการชำระเงินตรงตามเงื่อนไขทุกครั้ง สามารถพิจารณาขยาย Credit Term ให้ยาวขึ้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 065-567-8998